Újdonság

Fő‘ jellemző‘k:

 • FULL HD robotkamerák 20x optikai zoommal
 • Több száz elő‘reprogramozható kamerapozíció
 • FULL HD projektorok, monitorok
 • Akár nyolc videoforrás bekapcsolása a konferenciába
 • FULL HD kapcsolat távoli helyszínekkel
 • FULL HD videostreaming
 • FULL HD videofelvétel
 • Automatizált videojegyző‘könyv Smart Recording technológiával
 • Multipoint Video Control Algoritmus segítségével több terem kiszolgálása egyetlen videoközponttal
 • Több kamera, több kijelző‘, több száz résztvevő‘ kiszolgálása
 • Együttműködés az ICN 2005 konferencia rendszerrel
 • Szoftver, a konferenciarendszer nélküli működéshez
 • FULL HD video továbbítása koax kábelen, akár 120m-re frissítés nélkül
 • Adapterek HDMI interfésszel ellátott készülékekhez
 • PC-rő‘l vezérelhető‘ videoközpont a kamerák vezérléséhez, a video források és megjelenítő‘k programozható összekapcsolásához
 • Videokonferencia szolgáltatás H323/SIP Codec segítségével

DVC 301 Video Controler

 

 

 

A DVC 301 video controller a DIGITON Video Tracer rendszer video központjaként működik. Fogadja és kapcsolja a video forrásokat a megfelelő‘ kimenetre. Bármelyik bemenet bármelyik kimenetre, akár egy bemenet az összes kimenetre ráválasztható. A bemenetek és kimenetek száma egyaránt  8. A DVC 301 a HD-SDI tömörítetlen audio-video források kapcsolására képes, akár Full HD 1080p 60kép/sec minő‘ségben. A DVC 301 küldi a vezérlő‘jeleket a DVC 100 robot (speed dome) videokameráknak. A koaxiális kábelen vezetett HD-SDI jel akár 120 m-re is elvezethető‘ frissítés nélkül. A PC-hez USB kábelen csatlakozik. A kamerákat a készülék RS 485 szabványú kimenetéhez kell kapcsolni.

                DVC 302 Adapter              DVC 303 Adapter

 

A monitorokhoz, projektorokhoz és a távoli kapcsolatot biztosító eszközökhöz a DVC 302 adapterre van szükség. A DVC 302 adaptert célszerű a megjelenítő‘ közelében elhelyezni, hogy a nagyobb távolságokat a koax kábellel hidaljuk át. Az igényeknek megfelelő‘en több megjelenítő‘ is használható a rendszerben, például a távoli videokonferencia kapcsolatot külön megjelenítő‘höz rendelhetjük.

HDMI video források rendszerhez csatlakoztatásához DVC 303 adapter szükséges. Az adaptert a HDMI kimenetű készülék közelében célszerű elhelyezni, hogy a tömörítetlen videó a koax kábelen jusson el a DVC 301 video központhoz. A DVC 303 HDMI bemenetéhez lehet csatlakoztatni pl. a prezentációs notebook-ot, média lejátszót, a távoli helyszínrő‘l érkező‘ képet, azaz a  H323/SIP codec HDMI kimenetét.

 

 

 

 

 

 

A vezérlő‘ program

 A DIGITION VIDEO TRACER kétféle programmal készül. Az egyik beépül az ICN 2005 ConferControl PC-s programba, a másik változat konferenciarendszer nélkül használható. A fő‘ különbség a két program között, hogy az ICN 2005 esetén a delegátusi egységekhez programozhatjuk be a robot kamerák letárolt pozícióit. Ha egy delegátusi egység szót kap, akkor kamera rááll az egység mellett ülő‘ résztvevő‘re. A konferenciarendszer nélküli változatban a PC képernyő‘jén a teremrő‘l készült fényképet látjuk, rajta a gombokat, amelyekhez a konferencia elő‘készítő‘ részében kamera pozíciókat rendeltünk. A konferencia alatt a technikus rákattint az éppen felszólaló helyén lévő‘ gombra és a robot kamera automatikusan ráközelít. A program a Multipoint Video Control Algoritmus segítségével biztosítja, hogy a rendszer több kamerával, több monitorral akár több terem video kiszolgálását  egyetlen kezelő‘vel és egyetlen videoközponttal meg tudja oldani. Biztosítja továbbá az un. Smart Recording videojegyző‘könyvezést, amelynek lényege, hogy mindig a konferencia szempontjából fontos események kerülnek a videojegyző‘könyvbe. Ha valaki hozzászól, akkor a hozzászólás, prezentáció esetén a prezentáció, videobejátszáskor a bejátszott video, ha pedig távoli helyszínrő‘l szólnak hozzá akkor a távoli helyszín képe kerül a felvételre. A video mellé kerülő‘ hang mindig a hangosításból érkező‘ teremhang. Természetesen a felvétel a rendszerhez illeszkedő‘en FULL HD minő‘ségben történik. Fontos megjegyeznünk, hogy az IP alapú rendszerekkel ellentétben a DIGITON VIDEO TRACER rendszerében nincs késleltetés a teremben lévő‘ megjlenítő‘kön. A FULL HD képen ajakszinkronban van a hang és a kép.

  A szoftver néhány jellegzetes képe:

 

 

 

 

 

A fenti kép egy valós helyszínt mutat. A kis kerek gombok kamera pozíciókat jelölnek, amelyek a székekhez vannak rendelve. A piros gomb az éppen szót kapott résztvevő‘t mutatja. A képernyő‘ felső‘ részén látható a téglalap alakú  video forrásválasztó gombok. Ezekkel lehet választani a megjelenítő‘kre és a felvételre kerülő‘ források közül.

A konferencia elő‘készítésekor a fenti képernyő‘n programoz-hatjuk be a robotkamerákat. Itt rendelhetünk kamera pozíciót és videoforrást a gombokhoz. Ez a képernyő‘ bármikor, akár konferencia közben is elő‘hívható, hogy korrigálni tudjunk a pozíciókon.

A videokapcsolatok beállításának képernyő‘je. Bemeneteket és kimeneteket rendelhetünk össze. Elő‘írhatjuk az összes kapcsolatot, ami a konferencia alatt elő‘fordul. (Ezért látszik úgy az ábrán, mintha több bemenetet kapcsolnánk egy kimenetre.) A fenti képernyő‘n történő‘ beállítás fontos része a Multipoint Video Control algoritmus megvalósításának.

 

Digiton Video Tracer-prospektus

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

_________________________________________________________

 

 

 

_________________________________________________________